Vrouw met kind op boot

Transportakte


De transportakte is een ander woord voor leveringsakte of overdrachtsakte. Nadat het koopcontract is getekend, wordt de overdracht van de woning naar een nieuwe eigenaar in deze akte officieel vastgelegd. De akte wordt ook ingeschreven in de openbare registers van het kadaster.

Kosten transportakte

De transportakte wordt opgesteld door een notaris. De kosten voor een transportakte vallen onder kosten koper.

Vragen of advies?

Bel 078 648 14 80 of mail ons.

Gerelateerde begrippen

Heb je een vraag? Bel ons!