Vrouw met kind op boot

Overdrachtsakte


De overdrachtsakte wordt ook wel de transportakte of akte van levering genoemd. Het is een akte die de notaris inschrijft bij het Kadaster bij de koop en verkoop van een huis. Hierin wordt de overdracht van de woning vastgelegd. Als de notaris de overdrachtsakte inschrijft bij het Kadaster, is de koop of verkoop officieel rond. 

Kosten overdrachtsakte

Voor het opmaken en inschrijven van de overdrachtsakte betaal je kosten aan de notaris. Deze kosten lopen uiteen van 500 euro tot ongeveer 1000 euro.

Vragen of advies?

Bel 078 648 14 80 of mail ons.

Gerelateerde begrippen

Heb je een vraag? Bel ons!