biljetten 10 euro

OZB 2014: De zeven meest gestelde vragen


11.432 keer gelezen

Begin 2014 wordt de hoogte van de OZB per gemeente bekendgemaakt. Maar wat is nu precies die OZB en voor wie geldt deze heffing eigenlijk?

1. Wat is OZB ?

OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Dit is heffing die geldt voor woningbezitters en gebruikers van bedrijfspanden. De OZB wordt jaarlijks opnieuw bepaald door de gemeente.  Bent u op 1 januari eigenaar van een pand en verkoopt u het binnen een jaar? Dan betaalt u toch OZB voor een heel jaar. 

2. Moeten huurders OZB betalen?

Nee, sinds 2006 is de OZB voor huurders afgeschaft. 

3. Hoe wordt de OZB  bepaald?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van een koopwoning. De WOZ-waarde geeft de geschatte marktwaarde van een huis aan. Zowel de OZB als de WOZ-waarde worden jaarlijks  per gemeente bepaald. De WOZ-waarde van 2014 is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2013. Deze is heel belangrijk omdat dit mede bepaalt hoeveel belasting u in 2014 gaat betalen. 

4. Als de WOZ-waarde van mijn woning daalt, betaal ik dan minder OZB ?

Nee, niet per definitie. Als de waarde van de woningen daalt, dan mag de gemeente de OZB verhogen zodat zij de begroting rond krijgt. Er zit wel een limiet aan. Alle gemeenten gezamenlijk mogen de OZB met maximaal 2.45% (2014) verhogen. In 2013 was die limiet nog 2.76%. De norm is aangescherpt, omdat de grens te vaak overschreden werd. 

5. Stijgt de OZB in 2014?

Ja, de verwachting is dat in 2014 de OZB belasting voor woningen met ongeveer 2,3% zal stijgen. Zo blijkt uit een steekproef onder 109 gemeentes (bron: Vereniging Eigen Huis). Dit betekent dat huiseigenaren jaarlijks gemiddeld 7 euro meer gaan betalen. Daartegenover zal  de WOZ-waarde van de woningen gemiddeld met 6% dalen. Dit betekent dat de woningen begin januari 2013 minder waard zijn geworden.   

6. Hoeveel betalen woningbezitters gemiddeld aan gemeenschappelijke belastingen?

Gemeenschappelijke belastingen verschillen per gemeente. In 2014 gaan woningbezitters gemiddeld € 715,- betalen.  In Bergen zijn huiseigenaren het duurst uit. Daar moet men € 1038,- betalen aan de gemeente. In Tilburg zijn de woonlasten met € 530,- het meest voordelig.  

7. Kan ik bezwaar maken tegen OZB 2014?

Tegen de hoogte van het OZB tarief kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel aangeven bij uw gemeente indien u onterecht OZB moet betalen. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning? Dan kunt u een WOZ bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Dit kan jaarlijks veel geld besparen. 

    Meer weten? Neem contact op!

    Wilt u meer weten over de ‘OZB 2014’  of heeft u ander financieel advies nodig? Neem dan contact op met Academica, het onafhankelijk financieel adviescentrum voor hoger opgeleiden. Bel: 078 648 14 18. Of laat je gegevens. 

    Heb je een vraag? Bel ons!