Huis met rieten dak aan water

WOZ-waarde woning 2014: gemeentelijke belastingen en eigenwoningforfait


19.424 keer gelezen

Heeft u een koopwoning? Dan krijgt u in januari of februari 2014 een WOZ-beschikking in uw brievenbus. Hierin staat de WOZ-waarde vermeld, die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Aan de hand van deze beschikking wordt bepaald hoeveel u in 2014 aan gemeentelijke belastingen en eigenwoningforfait moet gaan betalen. Maar wat is de WOZ-waarde precies? En hoe hangt deze samen met de gemeentelijke belastingen en het eigenwoningforfait?

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor ‘Waardering Onroerende Zaken’. De ‘WOZ waarde woning’ is de geschatte marktwaarde van uw huis. De gemeente bepaalt deze WOZ-waarde door te kijken naar de ligging van uw woning, de inhoud en hoeveel vierkante meters u in en rondom het huis heeft. De WOZ-waarde kan per gemeente maar ook per woning verschillen. Woont u op een locatie die zeer in trek is? Of heeft u een populair type woning? Ook dan kan de WOZ-waarde stijgen.

Wat is mijn woning waard?

De gemeente bekijkt op een vaste datum, per 1 januari van het voorgaande jaar,  de waarde van uw woning. Krijgt u begin 2014 de WOZ-beschikking? Dan is die WOZ-waarde bepaald op 1 januari 2013. Wat nu als de huizenprijzen toen net iets hoger waren, dan een half jaar daarna? Dan stijgt uw WOZ-waarde van uw woning. Niet helemaal terecht. Gelukkig kunt u een ‘bezwaarschrift WOZ’ indienen, maar daar komen we later op terug.

Belastingen
 

Gemeentelijke belastingen

De WOZ-waarde van uw woning is mede van invloed op de belasting die u betaalt.
U betaalt onderstaande gemeentelijke belastingen:

  • OZB belasting

De onroerendezaakbelasting (OZB), is een heffing die alleen geldt voor huisbezitters. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Is uw WOZ gedaald? Dan mag de gemeente de OZB met maximaal 2,45% (2014) verhogen, zodat u uiteindelijk toch meer betaalt. U kunt geen ‘OZB bezwaar’ indienen. Alleen wanneer de aanslag onterecht is, omdat u destijds geen eigenaar was van de woning.

  • Watersysteemheffing

Deze heffing bestaat uit verschillende componenten (ingezetenen, gebouwd en onbebouwd). Als u huiseigenaar bent, dan betaalt u naast ‘watersysteemheffing ingezetenen’ (geldt voor alle huishoudens) ook ‘watersysteemheffing gebouwd’. Laatstgenoemde  wordt bepaald aan de hand van de ‘WOZ-waarde woning’. De achterliggende redenatie: Hoe groter uw woning, hoe meer u het onderliggende rioleringsstelsel belast.

  • Rioolheffing

Deze heffing geldt voor elk Nederlands huishouden.

  • Afvalstoffenheffing

Deze heffing geldt voor elk Nederlands huishouden.


Inkomstenbelasting

  • Eigenwoningforfait

Huiseigenaren moeten extra belasting betalen. Dit is een  bedrag dat u optelt bij uw inkomen, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald (box 1). Het is een percentage van de ‘WOZ-waarde woning’. Hoe hoger de WOZ-waarde van uw woning, hoe meer inkomstenbelasting u moet betalen.

Bezwaarschrift WOZ

Het kan zijn dat de ‘WOZ-waarde woning’ te hoog uitvalt, waardoor u jaarlijks honderden euro’s extra betaalt. Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Dan kunt u een ‘bezwaarschrift WOZ’ indienen. Dit moet binnen 6 weken na het ontvangen van de WOZ-beschikking bij de gemeente ingediend zijn. Zorg ervoor dat u zeer goed onderbouwde argumenten heeft. Alleen met een goed bezwaarschrift heeft u kans op succes!

Academica

Academica is hét onafhankelijk financieel adviescentrum voor hoger opgeleiden. Heeft u vragen? Bel: 078 – 6 481 444.

Heb je een vraag? Bel ons!