Briefgeld euro's

Belastingschijven 2014 en box 1: hoeveel inkomstenbelasting betaalt u?


21.264 keer gelezen

Het is alweer bijna tijd om de ‘belastingaangifte 2014’ de deur uit te doen. Uiterlijk 1 april moet deze bij de Belastingdienst binnen zijn. Welke inkomsten vallen eigenlijk in belasting box 1? En wat zijn precies de belastingschijven van 2014?

Belasting box 1

In belasting box 1 worden alle inkomsten uit werk en woning ondergebracht. Bij uw belastingaangifte moet u alle bronnen van inkomsten bij elkaar optellen. Ook zijn er bepaalde aftrekposten. Die zorgen ervoor dat u misschien minder belasting hoeft te betalen. De belangrijkste inkomstenbronnen en aftrekposten:

Inkomstenbronnen

1. Loon uit dienstverband, uitkeringen of pensioen
2. Winst uit onderneming
3. Inkomen uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelance opdrachten)
4. Inkomen uit alimentatie (partneralimentatie)
5. Buitenlandse inkomsten
6. Inkomen uit lijfrente producten
7. Eigenwoningforfait
8. Kapitaalverzekeringen eigen woning

Loon en eigenwoningforfait 2014
Loon is voor velen de belangrijkste inkomstenbron. Houd bij uw belastingaangifte het overzicht van uw jaarsalaris bij de hand. Dit kunnen er natuurlijk ook meerdere  zijn van verschillende werkgevers. Voor alle woningbezitters geldt het eigenwoningforfait.  Als u een koophuis heeft, dan wordt dit gezien als een bron van inkomen. Hoe hoger de WOZ-waarde van uw huis is, hoe hoger het eigenwoningforfait zal uitvallen. Via eigenwoningforfait 2014 kunt u eenvoudig opzoeken welk bedrag u moet optellen bij uw inkomen in box 1.  

Aftrekposten

Er zijn een aantal zaken waardoor u het te betalen bedrag aan belasting kunt beïnvloeden, zoals:
1. Aftrekbare kosten van eigen woning (o.a. hypotheekrenteaftrek)
2. Ondernemersaftrek
3. Giften (schenking aan goede doelen)
4. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijv. premie lijfrenten)
5. Betaalde alimentatie
6. Werknemersaftrek
7. Studiekosten
8. Overige persoonsgebonden aftrek

Hypotheekrenteaftrek
Voor veel Nederlanders is de hypotheekrente de belangrijkste aftrekpost. Hoe berekent u uw hypotheekrenteaftrek? Even een eenvoudig rekensommetje.

Stel: u heeft een jaarsalaris van € 40.000. Dan betaalt u 42 % aan belasting. Dit komt neer op € 40.000 * 42% = € 16.800. Dan besluit u een woning te kopen. U sluit een hypotheek af en gaat jaarlijks € 10.000 aan rente betalen. Uw belastbaar inkomen wordt dan: € 40.000 - € 10.000 = € 30.000. Dit betekent dat u € 30.000 * 42 % = € 12.600 aan belasting gaat betalen. Conclusie: u betaalt door de hypotheekrenteaftrek € 4.200 minder aan belasting (dit komt neer op 42 % van € 10.000).

  • Valt u met uw jaarsalaris in belastingschijf 4 (52 % belasting)? Dan krijgt u in de komende jaren iets minder hypotheekrenteaftrek. In 2014 kunt u 51,5 % van uw hypotheekrente aftrekken. In 2015 zal dit percentage 51 % zijn et cetera.

Studiekosten en reisaftrek
Heeft u studiekosten, omdat u een opleiding volgt naast uw werk? Dan kunt u alle studiekosten boven de € 250 aftrekken van uw inkomen. Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden reisaftrek krijgen. Bekijk hier de hoogte van uw reisaftrek. 

Saldo inkomstenbelasting

Het uiteindelijke saldo van uw inkomsten en aftrekposten is het bedrag waarover u belasting moet betalen. In onderstaand overzicht vindt u de belastingschijven van 2014. Zoals elk jaar geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe meer inkomstenbelasting u moet betalen. Ook hangt het tarief af van uw leeftijd. Heeft u de AOW leeftijd bereikt en bent u na 1 januari 1946 geboren? Dan zijn de belastingtarieven lager voor u. Als u vóór 1946 geboren bent, dan betaalt u nóg minder inkomstenbelasting. 

Belastingschijven 2014


U bereikt de AOW leeftijd niet in 2014

Belastingschijven 2014Inkomsten box 1Inkomstenbelasting
Schijf 1t/m € 19.64536,25 %
Schijf 2€ 19.646 t/m € 33.36342 %
Schijf 3 € 33.364 t/m € 56.53142 %
Schijf 4vanaf € 56.53252 %

U bereikt in 2014 de AOW leeftijd en bent geboren na 1 januari 1946

Belastingschijven 2014Inkomsten box 1Inkomstenbelasting
Schijf 1t/m € 19.64518,25 %
Schijf 2€ 19.646 t/m € 33.36324,10 %
Schijf 3 € 33.364 t/m € 56.53142 %
Schijf 4vanaf € 56.53252 %

U bereikt in 2014 de AOW leeftijd en bent geboren vóór 1 januari 1946

Belastingschijven 2014Inkomsten box 1Inkomstenbelasting
Schijf 1t/m € 19.64518,25 %
Schijf 2€ 19.646 t/m € 33.55524,10 %
Schijf 3 € 33.364 t/m € 56.53142 %
Schijf 4vanaf € 56.53252 %

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u helder inzicht krijgen in uw financiële situatie? Neem dan contact op met Academica, al ruim 30 jaar hét onafhankelijk financieel intermediair voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Vul het contactformulier in of bel naar 078 648 14 44. 

Heb je een vraag? Bel ons!