home.jpg

Privacy statement

Academica behandelt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten met respect. Ook bij de uitvoering van activiteiten zet Academica de bescherming van de persoonsgegevens voorop. Deze gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. Academica verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als financiële dienstverlener adviseert en bemiddelt Academica op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Indien u interesse toont of heeft getoond in de diensten van Academica kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of het onderhouden van contacten. Ook kan Academica u adviseren op welke manier u op een goede en voordelige manier met uw financiële situatie om kunt gaan. Incidenteel informeert Academica u over verzekeringsproducten of andere financiële diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

De omgang met medische gegevens

Bij de verwerking van medische gegevens geldt uiteraard een strikte geheimhoudingsplicht. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan u de medische gegevens heeft aangeleverd. Academica stuurt uw medische gegevens slechts aan de verantwoordelijke partijen.

Cookies

Academica maakt bij het aanbieden van haar goederen en diensten via het internet gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om het gebruik van de Academica-site voor u gemakkelijker te maken. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Meer informatie omtrent cookies kunt u nalezen in de Academica Cookie Verklaring.

Verstrekking informatie

Indien Academica door de overheid of door de toezichthoudende instanties in het kader van een ingesteld onderzoek wordt verzocht (persoons)gegevens te verstrekken, zal Academica deze verwerkte (persoons)gegevens verstrekken.

Aanpassing statement

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit Privacy Statement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het Privacy Statement van toepassing. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2012.

Vragen?

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, of heeft u vragen over de wijze waarop Academica met uw gegevens omgaat, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Academica via Postbus 670, 3300 AR Dordrecht.

Contact

Laat hieronder jouw gegevens achter. Wij nemen uiterlijk %ContactTerm% contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook: 078 648 14 18.

Persoonsgegevens

 ,  Aanpassen?
Opzoeken adresgegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking