Vrouw met kind op boot

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)


Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling, waarbij bewoners samen de opdrachtgever zijn voor een nieuwbouwproject – en dus hun eigen omgeving en woning. Een CPO-vereniging treedt op als risicodragend projectontwikkelaar. Binnen het collectief wordt een rechtspersoon zonder winstoogmerk opgericht. Op papier wordt deze rechtspersoon de opdrachtgever van het nieuwbouwproject of CPO-project. De bewoners leggen samen geld in. Hiermee wordt een deel van het voortraject gefinancierd. Meestal wordt de hulp van een adviseur ingeschakeld die optreedt namens het hele collectief. Het collectief is verantwoordelijk voor het geven van de opdracht, de fase van het definitief ontwerp tot en met het bouwen. 

Vragen of advies?

Bel 078 648 14 80 of mail ons.

Gerelateerde begrippen

    Heb je een vraag? Bel ons!