Vrouw met kind op boot

Onderzoeksplicht


Iedere koper heeft onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je onderzoek moet doen naar de staat van een huis en de voorwaarden die horen bij de aankoop. Hiermee moet worden voorkomen dat een koper op basis van onjuiste of niet volledige informatie een koopovereenkomst sluit. Er bestaat bouwkundige en juridische onderzoeksplicht. 

Bouwkundige onderzoeksplicht

Bouwkundige onderzoeksplicht houdt in dat je dient te onderzoeken  wat de bouwkundige staat van een woning is, voordat je de koopovereenkomst tekent. Een bouwtechnische keuring kan hierbij uitkomst bieden. In het keuringsrapport staat wat de conditie is van de woning en welk onderhoud er nodig is op korte en lange termijn.  

Juridische onderzoeksplicht

Juridische onderzoeksplicht houdt in dat je vooraf moet controleren welke plichten horen bij het kopen van de woning. Zo  kun je het bestemmingsplan checken en controleren of de woning op erfpachtgrond staat. In dat geval word je geen eigenaar van de grond, maar moet je jaarlijks een vergoeding betalen voor het gebruik ervan.

Vragen of advies?

Bel 078 648 14 80 of mail ons.

Gerelateerde begrippen

Heb je een vraag? Bel ons!