Vrouw met kind op boot

Omgevingsvergunning


Een omgevingsvergunning is een vergunning waarin je toestemming vraagt om op een bepaalde plek te (ver)bouwen. Hierbij wordt getoetst of jouw aanvraag past binnen de regels die gelden voor het gebied waarin je wil (ver)bouwen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo)

De omgevingsvergunning valt vanaf 1 oktober 2010 onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet zorgt ervoor dat de procedure rondom het aanvragen makkelijker wordt: je hoeft geen losse ontheffingen en meldingen meer aan te vragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Zowel bedrijven als particulieren moeten een omgevingsvergunning aanvragen voordat ze kunnen (ver)bouwen. De vergunning is nodig voor kleine en grote bouwwerkzaamheden. Een omgevingsvergunning aanvragen gaat via de gemeente of via het Omgevingsloket online.

Vragen of advies?

Bel 078 648 14 80 of mail ons.

Gerelateerde begrippen

Heb je een vraag? Bel ons!