Nieuw: funderingslabel huizen in 2021


9.965 keer gelezen

Naast een energielabel krijgen alle huizen in Nederland ook een funderingslabel. Dit label geeft de staat van de fundering aan. Het funderingslabel wordt onderdeel van het taxatierapport, waarin de marktwaarde van je woning wordt bepaald. De staat van de fundering kan dan van invloed zijn op de verkoopwaarde van de woning. Update: het funderingslabel zou vanaf juli 2021 verplicht worden, maar de invoerdatum is komen te vervallen.

Waarom een funderingslabel huis?

Op dit moment hebben naar schatting ongeveer 400.000 Nederlandse woningen funderingsproblemen. De verwachting is dat er bij zo’n 250.000 woningen zelfs sprake is van een urgente situatie. Bij deze woningen is funderingsherstel noodzakelijk om mogelijk grotere schade te voorkomen. Een groot deel hiervan zijn woningen op een houten paalfundering. Deze fundering kan erg kwetsbaar zijn. Zeker als de woning staat in veen- en kleigebied. Ook woningen in deze gebieden met een fundering op staal zakken weg.

Het funderingsrisicomodel 2021

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde een model om de fundering op wijkniveau vast te stellen. Om het funderingslabel te bepalen kijkt het model naar de volgende zaken: satellietbeelden, de grondwaterstand, bodemtype (veen, klei of zand) en of het om een houten of betonnen fundering gaat.

Het funderingsrisicomodel is nog in de testfase. De komende maanden wordt het model verbeterd en worden funderingen die al hersteld zijn er in verwerkt.

Funderingslabel A tot E

Het label gaat van A (minste risico op verzakking) tot E (meeste risico).

  • Risicolabel A: geen verhoogd risico.
  • Risicolabel B: op dit moment geen verhoogd risico. Dit kan in de toekomst ontstaan doordat de ondergrond of funderingsconstructie gevoelig zijn voor het ontstaan van problemen.
  • Risicolabel C: licht verhoogd risico. De ondergrond of funderingsconstructie zijn gevoelig voor problemen.
  • Risicolabel D: verhoogd risico. De fundering scoort niet goed op meerdere testingscriteria.
  • Risicolabel E: sterk verhoogd risico (urgent). Er zijn tekenen van schade of verzakking.

Jouw funderingslabel huis bekijken?

Op dit moment is het helaas niet meer mogelijk de database te bekijken. Vanaf januari 2021 is de database toegankelijk voor professionele partijen.


Bron afbeelding: Fundermaps

De herstelkosten van funderingsproblemen

Heeft een woning label D of E? Dan betekent dit niet direct dat het huis op instorten staat. Maar het is wel aan te raden om onderzoek te doen. Zo weet je als toekomstig koper waar je aan toe bent. Het vervangen van de fundering is namelijk een kostbare zaak. Denk aan 800 tot 1500 euro per vierkante meter. En deze kosten worden niet gedekt vanuit de woonhuisverzekering.

Persoonlijk advies? Neem contact op

Heb je een woning op het oog, maar twijfel je over de fundering? Laat dan altijd specialistisch onderzoek doen! Problemen met de fundering gaan namelijk vaak samen met flinke herstelkosten. Heb je advies nodig? Wij helpen je graag. Bel 078 648 14 80 of vul het formulier hieronder in.

Heb je een vraag? Bel ons!