Academica

Maximale looptijd hypotheek verlengen naar 40 jaar?


Ben je op zoek naar een hypotheek? Dan is op dit moment de maximale looptijd 30 jaar. Er gaan steeds meer geluiden op om dit voor starters te verlengen naar 40 jaar. Benieuwd wat de reden is, en welke grote voordelen dit met zich meebrengt? Lees snel verder!

Wat is de looptijd van je hypotheek?

De looptijd is de afgesproken periode waarin jij je hypotheek terugbetaalt.  De looptijd van je hypotheek moet je vooral niet verwarren met de rentevaste periode: dit  is de periode dat jouw rentepercentage vaststaat. Heb je een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar en een looptijd van 30 jaar? Dan  bepaal je na 10 jaar  de nieuwe rentevaste periode.

Looptijd hypotheek standaard 30 jaar

De economische looptijd die banken standaard hanteren is 30 jaar, ongeacht je leeftijd. Dit sluit aan op de periode waarin je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Toch is dit raar: starters hebben meer tijd om hun hypotheek af te lossen dan kopers van middelbare leeftijd. Bovendien stijgt de pensioenleeftijd. Kopers hebben hierdoor steeds langer inkomen en dus extra tijd om hun hypotheekbedrag terug te betalen. Vandaar de schreeuw uit de markt om de maximale looptijd van de hypotheek te verlengen naar 40 of jaar.

Voordelen looptijd hypotheek verlengen naar 40 jaar

Een langere maximale looptijd brengt veel voordeel met zich mee. Reken maar uit: het verschilt nogal of je 300.000 euro in  30, of  40 jaar moet terugbetalen! Er zijn twee voordelen:  

Maximale hypotheek hoger

Wanneer starters 40 in plaats van 30 jaar kunnen doen over hun aflossing,  zou het mogelijk worden met hetzelfde startersinkomen een (hogere maximale) hypotheek krijgen.    

Lagere maandlast

Wanneer je langer mag doen over het aflossen van je hypotheek, kunnen ook de maandelijkse hypotheeklasten lager worden. Voor jonge mensen met een starterssalaris wordt het hierdoor makkelijker om een hypotheek af te sluiten.

Wijziging maximale looptijd hypotheek afhankelijk van wetgeving

Voordat banken hypotheken met een maximale looptijd van 40 jaar kunnen aanbieden, moeten er eerst nog zaken gewijzigd worden in wet- en regelgeving. Vanaf 2013 is iedereen namelijk verplicht om een hypotheek in 30 jaar minimaal annuïtair af te lossen.  Doe je dit niet? Dan heb je geen recht  op hypotheekrenteaftrek.  Als hier meer bekend over wordt, dan brengt Academica jou hiervan op de hoogte.

Nu al lage hypotheeklasten? Neem contact op!

Bel Academica: 078 648 14 18! Onze onafhankelijke hypotheekadviseurs zorgen er samen met jou voor dat jouw hypotheeklasten zo laag mogelijk blijven.