Envelop met strik

Belastingvrij schenken in 2023: hoe zit het met de jubelton?


30.317 keer gelezen

Belastingen slaapverwekkend saai? Begrijpelijk! Maar soms zijn er regelingen waar je als huiseigenaar (in spe) veel aan kan hebben. Zoals vrijstellingen om belastingvrij te schenken. Maar hoe zit het met de jubelton? Mag je deze nog vrij schenken in 2023?

Wat hield de jubelton in? 

Van 2017 tot en met 2022 gold een ruimere vrijstelling van de schenkbelasting. Er kon belastingvrij ruim een ton ontvangen worden: 106.671 euro. Hierdoor konden bijvoorbeeld ouders hun kinderen helpen om, onder bepaalde voorwaarden, een woning te kopen of afbetalen. Een fijn steuntje in de rug voor starters!

Belastingvrij schenken in 2023

Vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verlaagd. Per 1 januari mag je nog maar 28.947 euro belastingvrij schenken. Je kunt volgend jaar nog wel een ton schenken, maar hier moet schenkingsbelasting over betaald worden. 

Waarom de afschaffing van de jubelton? 

Het kabinet wil met deze maatregel de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen. Starters met vermogende ouders hebben uiteraard veel meer voordeel van de schenkingsvrijstelling dan starters met ouders met minder geld. Hierdoor zal het overbieden op een woning grotendeels verledentijd zijn. 

Vrijstelling schenkbelasting jubelton: de voorwaarden

Er zijn bepaalde voorwaarden van toepassing op het doen van een schenking. Dit zijn de voorwaarden in 2023:

  • De schenking moet besteed worden voor 31 december 2025. 
  • Degene die de schenking krijgt, heeft niet eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker
  • De ontvanger van de jubelton moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook telt de dag van je 40ste verjaardag nog mee.
  • Kinderen die de schenking van hun ouders krijgen, mogen het bedrag ook vrij inzetten.  

4 Alternatieven voor de jubelton in 2023

De jubelton is binnenkort geen optie meer. Wil je wel een ander financieel helpen? Dan zijn er meerdere alternatieven:  

  1. Een familiehypotheek afsluiten.
  2. Garant staan voor een hypotheek. 
  3. Een kleinere schenking doen, onder de 28.947 euro. 
  4. Schenkbelasting betalen als je toch meer wilt schenken.

Andere schenkingen en uitzonderingen 

Wanneer je een bedrag kunt schenken aan een ander, is dit een mooi gebaar! Maar de wet- en regelgeving kan complex zijn. De vrijstelling voor een schenking in 2023 kan bijvoorbeeld ook beïnvloed worden door eerdere of andere schenkingen, zoals een schenking voor een studie. Daarom in het slim om contact op te nemen met een financieel adviseur. 

Meer weten? Academica helpt je graag!

Heb je vragen over schenkingen of de aankoop van een nieuwe woning? Bel 078 648 14 80 of stuur ons een bericht hieronder. Het eerste gesprek is gratis!

Heb je een vraag? Bel ons!